Podstrona: Publikacje, wzory użytowe i patenty / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje, wzory użytowe i patenty

red. Jacek Michalski

    Michalski J.K., Influence of self-excited and forced vibrations on the main indexes of honing cylinders with honestones having diamond layer (Wpływ drgań samowzbudnych i wymuszonych na główne wskaźniki gładzenia cylindrów osełkami z warstwą diamentową), Mechanik, Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Vol. 55, Issue 5, Pages 283‑288, Sigma-Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, Przedsiębiorstwo NOT, 1982.

    Michalski J., Pawlus P., Description of the bearing length curve of the inner surface of piston engine cylinders, Wear, Vol. 157, Issue 2, Pages 207‑214, Elsevier Science SA, 1992.

    Michalski J., Pawlus P., Characterization of the shape of the roughness profile ordinate distribution of honed cylinder surfaces, Wear, Vol. 161, Issue 1‑2, Pages 135‑143, Elsevier Science SA, 1993.

    Michalski J., Pawlus P., Description of honed cylinders surface topography, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 34, Issue 2, Pages 199‑210, Pergamon-Elsevier Science LTD, 1994.

    Michalski J., Pawlus P., Effects of metallurgical structure and cylinder surface topography on the wear of piston ring-cylinder assemblies under artificially increased dustiness conditions, Wear, Vol. 179, Issue 1‑2, Pages 109‑115, Elsevier Science SA, 1994.

    Michalski J., Marszałek J., Kubiak K., An experimental study of diesel engine cam and follower wear with particular reference to the properties of the materials, Wear, Vol. 240, Issue 1‑2, Pages 168‑179, Elsevier Science SA, 2000.

    Michalski J., Skoczylas L., Modelling the tooth flanks of hobbed gears in the CAD environment, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 36, Issue 7‑8, Pages 746‑751, Springer London LTD, 2008.

    Michalski J., Skoczylas L., A comparative analysis of the geometrical surface texture of a real and virtual model of a tooth flank of a cylindrical gear, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 204, Issue 1‑3, Pages 331‑342, Elsevier Science SA, 2008.

    Pawlus P., Michalski J., Simulation of cylinder 'zero-wear' process, Wear, Vol. 266, Issue, 1‑2, Pages, 208‑213, Elsevier Science SA, 2009.

    Michalski J., Surface topography of the cylindrical gear tooth flanks after machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 43, Issue 5‑6, Pages 513‑528, Springer London LTD, 2009.

    Michalski J., Pawlus P., Żelasko W., Surface topography of cylindrical gear wheels after smoothing in abrasive mass, honing and shot peening, Journal of Physics Conference Series, Vol. 311, Article Number 012022, Pages 1‑6, IOP Publishing LTD, Book Editor, Leach, R., 2011.

    Woś P., Michalski J., Effect of initial cylinder liner honing surface roughness on aircraft piston engine performances, Tribology Letters, Vol. 41, Issue 3, Pages 555‑567, Springer/Plenum Publishers, 2011.

    Michalski J., Woś P., The effect of cylinder liner surface topography on abrasive wear of piston-cylinder assembly in combustion engine, Wear, Vol. 271, Issue 3‑4, Pages 582‑589, Elsevier Science SA, 2011.

 

 

 

 

 

  1. Udzielone patenty i wzory użytkowe:

 

Patenty i wzory użytkowe autorskie

 

    Michalski J., Głowica honownicza składana, Ochronny wzór użytkowy 45714, data zgłoszenia: 16.12.1986, uprawniony z prawa ochronnego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa, 1987.

    Michalski J., Głowica dźwigniowa do honowania otworów, numer patentu: 143350, data zgłoszenia: 06.03.1986, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1988.

    Michalski J., Głowica do honowania cylindrów, numer patentu 143351, data zgłoszenia: 06.03.1986, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa, 1989.

    Michalski J., Sposób obróbki wykańczającej zwłaszcza ściernej, data zgłoszenia: 17.09.1986, numer patentu 145543, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa, 1989.

    Michalski J.K., Sposób smarowania powierzchni obrabianych osełkami ściernymi, data zgłoszenia: 24.11.1986, numer patentu 145975, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1989.

    Michalski J., Układ adaptacyjnego sterowania i stabilizacji obrotu na posuw przy honowaniu, data zgłoszenia: 16.12.1986, numer patentu 146059, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1989.

    Michalski J., Głowica do honowania otworów długich, data zgłoszenia: 10.11.1986, numer patentu 148502, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1990.

    Michalski J., Sposób gładzenia otworów o zróżnicowanej strukturze obrabianej powierzchni, data zgłoszenia: 10.04.1987, numer patentu 148958, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1990.

    Michalski J., Sposób gładzenia powierzchni otworów zwłaszcza w częściach narażonych na tarcie i ciepło, data zgłoszenia: 23.03.1987, numer patentu 149883, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1990.

    Michalski J., Sposób gładzenia otworów o stałym kącie przecięcia rys krzyżowych na gładzonej powierzchni, data zgłoszenia: 26.05.1988, numer patentu 149885, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1990.

    Michalski J., Głowica do honowania wewnętrznych powierzchni cylindrycznych, data zgłoszenia: 24.01.1989, numer patentu 153322, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Głowica do honowania zwłaszcza małych i średnich otworów, data zgłoszenia: 24.01.1989, numer patentu 153323, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Przyrząd do mocowania tulei cylindrycznych zwłaszcza podczas gładzenia otworów, data zgłoszenia: 24.01.1989, numer patentu 153324, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Głowica do honowania otworów o małych średnicach, data zgłoszenia: 22.01.1987, numer patentu 148539, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1990.

    Michalski J., Narzędzia ścierne o budowie warstwowej, data zgłoszenia: 22.12.1987, numer patentu 150907, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1990.

 

Patenty współautorskie

 

    Michalski J., Kula S., Głowica do honowania cylindrów przelotowo-stopniowych i nieprzelotowych, data zgłoszenia: 06.03.1986, numer patentu 143348, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1988.

    Michalski J., Kościelny E., Kula S., Głowica do honowania otworów, data zgłoszenia: 06.03.1986, numer patentu 143349, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1988.

    Michalski J., Kula S., Głowica jedno lub dwustopniowa do honowania otworów, data zgłoszenia: 06.03.1986, numer patentu 143679, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1988.

    Michalski J., Kula S., Urządzenie do honowania otworów o małych smukłościach, data zgłoszenia: 30.05.1986, numer patentu 145460, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1989.

    Michalski J., Kula S., Głowica do honowania otworów o małych średnicach, data zgłoszenia: 11.12.1986, numer patentu 145828, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1989.

    Michalski J., Kula S., Głowica do honowania cylindrów o złożonym kształcie ich obrobionej powierzchni, data zgłoszenia: 11.12.1986, numer patentu 145829, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1989.

    Michalski J., Kula S., Głowica do honowania długich i o dużych średnicach cylindrów, data zgłoszenia: 11.12.1986, numer patentu 145987, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1989.

    Kościelny E., Michalski J., Sposób jednoczesnego gwintowania kilku otworów przelotowych i nieprzelotowych oraz urządzenie do jednoczesnego ich gwintowania, data zgłoszenia: 10.11.1986, numer patentu 146056, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1989.

    Michalski J., Kościelny E., Kula S., Głowica do honowania otworów krótkich, data zgłoszenia: 10.11.1986, numer patentu 148503, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1990.

    Michalski J., Kula S., Kościelny E., Głowica do honowania długich i o dużych średnicach cylindrów, data zgłoszenia: 23.04.1987, numer patentu 148642, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1990.

    Kościelny E., Kaszuba K., Michalski J., Śmieszek M., Świeca Z., Urządzenie do badań symulacyjnych i porównawczych, zwłaszcza do badań odporności na ścieranie elementów pojazdów mechanicznych, data zgłoszenia: 18.02.1987, numer patentu 149878, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1990.

    Michalski J., Kościelny E., Orłowicz W., Opiekun Z., Układ rozrządu silnika spalinowego, data zgłoszenia: 19.05.1987, numer patentu 151487, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Kula S., Kościelny E., Głowica do honowania otworów krótkich, data zgłoszenia: 17.07.1987, numer patentu 151497, uprawniony z patentu: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1991.

    Michalski J., Kościelny E., Kula S., Głowica do honowania otworów krótkich, data zgłoszenia: 25.06.1987, numer patentu 151498, uprawniony z patentu tymczasowego: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1991.

    Michalski J., Kula S., Głowica do korekcyjnego honowania wewnętrznych powierzchni cylindrycznych, data zgłoszenia: 24.01.1989, numer patentu 153311, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Kula S., Sposób gładzenia wewnętrznych powierzchni cylindrycznych i przyrząd do ustalenia gładzonych przedmiotów podczas gładzenia wewnętrznych powierzchni cylindrycznych, data zgłoszenia: 24.01.1989, numer patentu 153312, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Bury J., Sposób gładzenie wewnętrznych powierzchni stożkowych, parabolicznych, hiperbolicznych i innych obrotowych i nieobrotowych powierzchni oraz głowica do gładzenia wewnętrznych powierzchni stożkowych, parabolicznych, hiperbolicznych i innych obrotowych i nieobrotowych powierzchni, data zgłoszenia: 27.12.1989, numer patentu 153939, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1990.

    Michalski J., Kula S., Głowica do gładzenia zwłaszcza cylindrycznych i stożkowych otworów, data zgłoszenia: 22.03.1989, numer patentu 154000, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Kula S., Głowica do honowania cylindrów zwłaszcza długich i o dużych średnicach, data zgłoszenia: 02.11.1988, numer patentu 154177, uprawniony z patentu: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1991.

    Michalski J., Kula S., Głowica do dokładnego honowania, data zgłoszenia: 24.01.1989, numer patentu 154295, uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 1991.

    Michalski J., Kula S., Głowica do bez hałasowego honowania otworów, data zgłoszenia: 10.12.1990, numer patentu 161951, uprawniony z patentu: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Zakład Usług Technicznych Rzeszów, Warszawa 1994.

    Skupnik Cz., Michalski J., Sposób wytwarzania narzędzi ściernych, data zgłoszenia: 03.10.1991, numer patentu 291940, uprawniony z patentu: Czesław Skupnik, Osiedle 16/1, 39-206 Pustków, Warszawa 1994.

    Michalski J., Stelmach L., Głowica do honowania otworów, data zgłoszenia: 24.02.1997, numer patentu 181632, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 2001.

    Michalski J., Stelmach L., Głowica do honowania otworów, data zgłoszenia: 04.02.1997, numer patentu 181665, uprawniony z patentu: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Warszawa 2001.

 

 

 

 

 

  1. Publikacje w czasopismach Polskiej Akademii Nauk:

 

    Kościelny E., Michalski J., Optymalizacja wielokryterialna parametrów operacji technologicznych metodą minimaksu, Advances in Technology of Machines and Mechanical Equipment, Wydawca: Komitet Budowy Maszyn PAN, 4, 27‑43, 1982.

    Michalski J., Charakterystyka procesu gładzenia cylindrów ze stałym naciskiem, Archives of Mechanical Technology and Automation (Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział (Poznań), Komisja Budowy Maszyn, 8, 433‑441, 1990.

    Michalski J., Typologia chropowatości powierzchni cylindrów po procesie gładzenia, Advances in Technology of Machines and Mechanical Equipment, Wydawca: Komitet Budowy Maszyn PAN, 3, 27‑45, 1992.

    Michalski J., Badania krzywej nośności profilu chropowatości powierzchni po obróbce ubytkowej, Advances in Technology of Machines and Mechanical Equipment (Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń), Wydawca: Komitet Budowy Maszyn PAN, 4, 21‑38, 1992.

    Michalski J., Pawlus P., Wpływ chropowatości powierzchni cylindrów na ich odporność na zużycie ścierne, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance (Zagadnienia Eksploatacji Maszyn), Wydawca: Komitet Budowy Maszyn PAN, 32 (1), 7‑23, 1997.

    Michalski J., An evaluation of cylinder surface roughness after plateau honing, Advances in Technology of Machines and Mechanical Equipment, Wydawca: Komitet Budowy Maszyn PAN, 23 (2), 29‑69, 1999.

    Michalski J., An evaluation of the surface roughness of a diesel engine cylinder liner, Wydawnictwo: Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Seria, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji, 19, 105‑114, 1999.

    Michalski J., Chropowatość gładzonych powierzchni tulei cylindrowych, Archives of Mechanical Technology and Automation (Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział (Poznań), Komisja Budowy Maszyn, 26 (2), 27‑36, 2006.

    Michalski J., Analiza częstotliwościowa topografii gładzonej powierzchni tulei cylindrowych, Archives of Mechanical Technology and Automation (Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział (Poznań), Komisja Budowy Maszyn, 28 (2), 25‑34, 2008.

    Skoczylas L., Michalski J., The surface of a tooth flank of a real fellows chiselled gear and CAD model, The Archive of Mechanical Engineering (Archiwum Budowy Maszyn), Wydawca: Komitet Budowy Maszyn PAN, 1/LX, 67‑76, 2008.

    Michalski J., Konstytuowanie struktury geometrycznej powierzchni boków zębów zębników daszkowych przekładni lotniczych, Archives of Mechanical Technology and Automation (Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział (Poznań), Komisja Budowy Maszyn, 30 (4), 101‑110, 2010.

 

 

 

 

 

  1. Rozdziały w monografiach:

 

 

 

    Michalski J., Pawlus P., Graboń W., Application of frequency analysis to assessment of honed flank teeth surface topography, Edytors: E. Ratajczyk, W. Jakubiec, Scientific Publishing ATH, University of Bielsko-Biała, ISBN 978-83-60714-40-9, Coordinaten Measurent Technique - Problems and implementations, 315‑324, 2008.

    Graboń W., Pawlus P., Michalski J., Description of two-process surface topography using dual-gaussian probability distribution, Edytors: E. Ratajczyk, W. Jakubiec, Scientific Publishing ATH, University of Bielsko-Biała, ISBN 978-83-60714-40-9, Coordinaten Measurent Technique - Problems and implementations, 331‑338, 2008.

    Michalski J., Metoda analizy częstotliwościowej topografii powierzchni gładzonych boków kół zębatych stosowana w określeniu odległości próbkowania, Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-625-2, Monografia nr 1, Seria, Transport, 67‑80, 2010.

    Michalski J., Technologie wytwarzania bloków cylindrowych silników spalinowych o korzystnej wartości masowego wskaźnika mocy i wytrzymałości, Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-625-2, Monografia nr 1, Seria, Transport, 161‑168, 2010.

    Michalski J., Tuleje cylindrowe z żeliwa przeznaczone do zalewania metodą alfin w blokach cylindrowych ze stopów lekkich. Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-625-2, Monografia nr 1, Seria, Transport, 169‑182, 2010.

    Michalski J., Analiza widmowa nierówności powierzchni tarczy hamulcowej samochodu osobowego, Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 83-7199-673-3, Monografia nr 2, Seria, Transport, 83‑94, 2011.

    Michalski J., Chropowatość powierzchni tarczy hamulcowej samochodu osobowego, Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 83-7199-673-3, Monografia nr 2, Seria, Transport, 69‑82, 2011.

    Michalski J.: Badania przyczyny zatarcia tłoka silnika spalinowego eksploatowanego w porze deszczowej klimatu monsunowego, Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 83-7199-747-1, Monografia nr 3, Seria, Transport, 179‑192, 2012.

    Michalski J.: Wymagania jakości otworu wewnętrznego tulei cylindrowej silnika wysokoprężnego, Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 83-7199-747-1, Monografia nr 3, Seria, Transport, 193‑204, 2012.

    Michalski J.: Gładzenie plateau i ślizgowe tulei cylindrowych silnika wysokoprężnego, Systems and Means of Motor Transport, Selected Problems, Edytor: K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 83-7199-747-1, Monografia nr 3, Seria, Transport, 205‑216, 2012.

 

 

 

 

 

  1. Publikacje w czasopismach recenzowane zagraniczne:

 

 

 

    Michalski J., Kierunki rozwoju technologii gładzenia wysokowydajnościowego i wykańczającego otworów, Wydawca: НВП Мета, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 3, 101‑107, 1996.

    Michalski J., Badania zmian falistości powierzchni cylindrów silników spalinowych po gładzeniu i poddanych stanowiskowym próbom pracy, Wydawca: НВП НВП Мета, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 4, 124‑129, 1997.

    Michalski J., Analiza struktury geometrycznej powierzchni cylindrów silników spalinowych, Wydawca: НВП Мета, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 5, 131‑136, 1998.

    Michalski J., Wear of cylinder bore topography in initial stage of engine life, Wydawca: Logos, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 6, 96‑99, 1999.

    Pawlus P., Michalski J., Honing in on production, Engine Technology International, Wydawnictwa: UKIP Media & Events, 2 (1), 100‑103, 1999.

    Michalski J., Profil chropowatości, falistości i profil pierwotny w modelu podstawowym specyfikacji geometrii wyrobów, Wydawca: Logos, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 7, 88‑96, 2000.

    Michalski J., Identyfikacja modelu profilu nominalnego dla zarysu uzębienia kół zębatych poddanych gładzeniu, Wydawca: ВМС, Шорічний науково-виробничий журнал,Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 8, 133‑137, 2001.

    Michalski J., Struktura geometryczna powierzchni boków zębów kół zębatych walcowych po frezowaniu obwiedniowym i dłutowaniu metodą Fellowsa, Wydawca: ВМС, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 9, 139‑148, 2002.

    Michalski J., Skoczylas L., Zastosowanie symulacji obróbki w diagnozowaniu procesu wytwarzania kół zębatych walcowych metodami frezowania obwiedniowego i dłutowania Fellowsa, Wydawca: ВМС, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 10, 156‑168, 2003.

    Michalski J., Stereometria powierzchni boków zębów kół zębatych walcowych po frezowaniu obwiedniowym i dłutowaniu metodą Fellowsa, Wydawca: ВМС, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 10, 149‑155, 2003.

    Pawlus P., Michalski J., The method of internal combustion engine wear resistance test, Wydawca: ВМС, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 10, 181‑184.

    Michalski J., Badania modelowe sumarycznej odchyłki struktury powierzchni bocznej zęba koła zębatego, Wydawca: ВМС, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 12, 130‑138, 2005.

    Michalski J., Metody filtracji sygnału pomiarowego w pomiarach profilu chropowatości powierzchni, Wydawca: НВП Мета, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 12, 120‑129, 2005.

    Michalski J., Wpływ powierzchni odniesienia boku zęba koła zębatego na dokładność określenia parametrów mikrogeometrii powierzchni, Wydawca: ВМС, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 12, 113‑119, 2005.

    Michalski J., Chropowatości powierzchni gładzonych cylindrów silników wysokoprężnych wyznaczona dla odmiennej odległości próbkowania, Wydawca: ВМС, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 13, 110‑121, 2006.

    Michalski J., Skoczylas L., A comparative analysis of the geometrical surface texture of a real and virtual model of a tooth flank of a cylindrical gear, Wydawca: arXiv New York, Cornell University Library, (http://arxiv.org), Computer Science, Computational Engineering, Sub-class, Computational Engineering, Finance, and Science ACM-class,1.6.4, J.6, arXiv,cs.CE/0609087, 1‑32, 2006.

    Dzierwa A., Pawlus P., Michalski J., An investigation of surface topography of shot peening chromum coating elements, Acta Mechanica Slovaca, Wydawca: Technical University in Košice, 4 C/11, 47‑53, 2007.

    Pawlus P., Michalski J., Dzierwa A., Surface topography of teeth of precise cylindrical gears forming, Acta Mechanica Slovaca, Wydawca: Technical University in Košice, 4-C/11, 213‑224, 2007.

    Michalski J., Pawlus P., Characteristic features of roughness measurement by Form Talysurf Intra profile measurement gauge, Manufacturing Engineering, Wydawca: Technická univerzita Košice, 3/VI, 59‑63, 2007.

    Michalski J., Pawlus P., Dzierwa A., Surface topography teeth of cylindrical gears after hobbing, Acta Mechanica Slovaca, Wydawca: Technical University in Košice, 4-C/11, 146‑158, 2007.

    Michalski J., Struktura geometryczna powierzchni boków zębów kół zębatych walcowych gładzonych i kulkowanych strumieniowo stosowana w napędach systemów transportowych, Wydawca: ВМС, Шорічний науково-виробничий журнал, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv, 14, 122‑130, 2007.

    Michalski J., Struktura geometryczna powierzchni boków zębów kół zębatych walcowych frezowanych obwiedniowo stosowana w napędach systemów transportowych, Wydawca: ВМС, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 14, 109‑121, 2007.

    Michalski J., Chropowatość powierzchni i jej oznaczenie w dokumentacji konstrukcyjnej części i zespołów napędowych środków transportu, Wydawca: ВМС, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 15, 162‑175, 2008.

    Michalski J., Analiza i ocena uszkodzeń układów autobusów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo systemu transportowego, Wydawca: ВМС, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 17, 285‑296, 2009.

    Michalski J., Surface topography of the cylindrical gear tooth flanks after hobbing and shaping Fellows method, Pridneprovsky research journal, Wydawca: Dněpropetrovsk Nauka i obrazowanie, 10 (99), 125‑141, 2009.

    Michalski J.: Właściwości powierzchni tulei cylindrowych z żeliwa przeznaczonych do zalewania w blokach cylindrowych ze stopów aluminium, Wydawca: ВМС, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 19, 243‑248, 2011.

    Michalski J.: Metoda analizy częstotliwościowej topografii powierzchni gładzonych boków kół zębatych stosowane w określeniu odległości próbkowania, Wydawca: ВМС, Праці Західного Науково Центру, Транспортної Академiї України, Львiв, Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів, 19, 232‑242, 2011.

 

 

 

 

 

  1. Publikacje w czasopismach recenzowane krajowe:

 

 

 

    Michalski J., Wpływ charakterystyki osełek i płynów obróbkowych na wyniki gładzenia cylindrów ze stali 38HA, Wydawca: SIGMA-NOT, Technika Lotnicza i Astronautyczna, 10, 23‑26, 1984.

    Michalski J., Badania zużycia krzywek o syntetycznym profilu oraz płytek regulacyjnych w bezpośrednim mechanizmie rozrządu silnika spalinowego, Wydawca: Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu Przedsiębiorstwo Państwowe, Silniki Spalinowe, 2, 1‑8, 1988.

    Michalski J., Orłowicz W., Opiekun Z., Metalograficzna analiza współpracującej krzywki wałka rozrządu - płytka regulacyjna, Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przegląd Mechaniczny, 4, 5‑9, 1988.

    Michalski J., Sęp J., Zastosowanie krzywych polaryzacji anodowej do określenia właściwości korozyjnych gładzi cylindrowych po wybranych sposobach obróbki, Wydawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Powłoki Ochronne, 1‑3, 21‑26, 1990.

    Michalski J., Badanie tarcia i zużycia siluminu AlSi12MgCuNi, Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Trybologia, 3, 66‑68, 1991.

    Michalski J., Technologia gładzenia cylindrów - stan i rozwój badań, Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Mechanik, 66 (11) 367‑372, 1993.

    Michalski J., Wpływ czynników materiałowo-technologicznych gładzi cylindra na właściwości użytkowe silnika spalinowego, Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przegląd Mechaniczny, 15‑16, 24‑29, 1993.

    Michalski J., Stan warstwy wierzchniej cylindrów po procesie gładzenia, Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przegląd Mechaniczny, 17, 15‑22, 1993.

    Michalski J., Chropowatość a falistość powierzchni cylindrów po procesie gładzenia, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Mechanik, 68 (3), 91‑93, 1994.

    Lejda K., Michalski J., Zając P., Wstępne badania identyfikacyjne silnika “PZL-Franklin” w umownych warunkach przyspieszonych, Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Problemy Eksploatacji, 3, 213‑224, 1997.

    Michalski J., Dobór kroku próbkowania w pomiarach stykowych chropowatości powierzchni, Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przegląd Mechaniczny, 9, 63‑69, 2005.

    Michalski J., Granica przenoszenia długości fal filtru krótkofalowego Gaussa a tłumienie spowodowane geometrią wierzchołka ostrza odwzorowującego profilometru, Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przegląd Mechaniczny, 9, 76‑81, 2007.

    Pawlus P., Michalski J., Metodyka badania grupy tłokowo-cylindrowej silników spalinowych, Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Tribologia, Teoria i Praktyka, 3 (219), 247‑258, 2008.

    Michalski J., Wpływ uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie działania i bezpieczeństwo systemu transportowego, The Archives of Automotive Engineering (Archiwum Motoryzacji), Wydawca: Konsorcjum Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji i Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, 2, 127‑141, 2009.

    Michalski J., Pawlus P., Analiza topografii przeciwległych powierzchni boków zęba koła zębatego frezowanego obwiedniowo i dłutowanego metodą Fellowsa, Pomiary Automatyka Kontrola, Wydawca: PAK, 55 (6), 371‑374, 2009.

    Pawlus P., Żelasko W., Michalski J.: Surface topography parameters important in contact mechanics, Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, Wydawca: Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, 6 (4), 13–16, 2012.

    Pawlus P., Michalski J., Ochwat S.: Charakterystyka powierzchni tulei cylindrowych przeznaczonych do zalewania metodą Alfin, Wydawca: PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Pomiary Automatyka Robotyka, 4, 98‑102, 2012.

 

 

 

 

 

  1. Publikacje recenzowane w zeszytach naukowych uczelni krajowych:

 

 

 

    Michalski J., Wpływ sposobu obróbki gładkościowej i ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni na parametry eksploatacyjne sprężarek AK50M, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 29, z. 11, 137‑153, 1984.

    Michalski J., Wpływ twardości stali 38HA, charakterystyki osełek i płynów obróbkowych na wyniki gładzenia, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 29, z. 11, 109‑124, 1984.

    Kościelny E., Michalski J., Wpływ dynamiki pracy bezpośredniego mechanizmu rozrządu z wałkiem o syntetycznym profilu na jego zużycie, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 31, z. 12, 47‑50, 1986.

    Michalski J., Obliczenia konstrukcyjne głowicy do gładzenia cylindrów, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 31, z. 12, 57‑60, 1986.

    Michalski J., Dynamika gładzenia cylindrów głowicami tulejkowymi, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 31, z. 12, 61‑64, 1986.

    Michalski J., Sposób określenia warunków i parametrów statycznego nagniatania tulei siłownika hydraulicznego, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 35, z. 14, 19‑25, 1987.

    Kościelny E., Michalski J., Zastosowanie nierówności powierzchni do określenia zużycia cylindrów silników spalinowych, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 36, z. 15, 205‑207, 1987.

    Michalski J., Systemy technologiczne z gładzarkami stosowane w produkcji masowej, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 45, z. 16, 97‑102, 1988.

    Kościelny E., Michalski J., Pawlus P., Badania doświadczalne wpływu stanu warstwy wierzchniej na zużycie cierne żeliwnych tulei cylindrowych po gładzeniu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Mechanika, z. 99, 187‑192, 1989.

    Michalski J., Badania obniżenia poziomu hałasu podczas gładzenia dużych siłowników hydraulicznych, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, Nr 55, z. 18, 97‑100, 1989.

    Michalski J., Skupnik Cz., Badania wpływu przenoszenia kompozytów polimerowych zachodzących w procesie obróbki na podstawowe wskaźniki gładzenia. Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 67, z. 21, 111‑119, 1990.

    Michalski J., Badania doświadczalne usprawnienia procesu gładzenia cylindrów z żeliwa osełkami o spoiwie żywicznym, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 67, z. 21, 121‑127, 1990.

    Michalski J., Pawlus P., Odstęp i kształt głębokich rys gładzenia jako parametr tribologiczny układu TPC silnika spalinowego, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 82, z. 28, 409‑415, 1991.

    Michalski J., Odporność na zużycie łożysk ślizgowych w warunkach dużego zapylenia powietrza, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 82, z. 28, 465‑470, 1991.

    Michalski J., Pawlus P., Parametry tribologiczne mikrogeometrii powierzchni cylindrów, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, z. 34, nr 98, 15‑21, 1992.

    Michalski J., Badania nowych narzędzi ściernych stosowanych w gładzeniu materiałów konstrukcyjnych, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 133, z. 44, 55‑60, 1995.

    Michalski J., Technologia gładzenia powierzchni płaskowierzchołkowej otworu walcowego w żeliwnych elementach maszyn, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 133, z. 44, 21‑30, 1995.

    Pawlus P., Michalski J., Nowa metoda opisu rozkładu rzędnych profilu chropowatości powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 142, z. 47, 155‑160, 1996.

    Michalski J., Pawlus P., Wpływ mikrogeometrii powierzchni cylindrów na ich odporność na zużycie ścierne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 142, z. 47, 121‑128, 1996.

    Michalski J., Model matematyczny wpływu chropowatości i falistości powierzchni cylindra gładzonego na wynik pomiaru średnicy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 142, z. 47, 113‑120, 1996.

    Michalski J., Odległość próbkowania jako istotny element metodyki pomiaru chropowatości powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, z. 66, nr 227, 179‑187, 2006.

    Michalski J., Dobór odległości próbkowania profili powierzchni zdeterminowanej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, z. 66, nr 227, 167‑178, 2006.

    Michalski J., Analiza zarysu okrągłości wzorców nierówności i cylindrów po gładzeniu, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika, z. 63, 153‑160, 1997.

    Michalski J., Technologiczna i eksploatacyjna chropowatość powierzchni gładzi cylindrowej silnika spalinowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Mechanika, nr 278, z. 82, 79‑95, 2010.

 

 

 

 

 

  1. Publikacje na konferencjach zagranicznych:

 

 

 

    Michalski J., Analiza numeryczna wpływu liczby osełek i ich wybiegu na proces gładzenia otworów cylindrycznych, Wydawca: Львiвский полiтехничний iнститут, Львiв, Тезисы докладов второй международной научно-технической конференции, Методы исследования и диагностирования систем автомобилей и машин, 80‑85, 1990.

    Michalski J., Pawlus P., Abrasive wear resistance of honed cylinder liner, Wydawca: Mašinski fakultet u Kragujevcu, Druga jugoslovenska konferencija o tribologiji sa medjunarodnim ucescem, 175‑180, 1991.

    Michalski J., Badania tarcia, zużycia i zatarca łożysk ślizgowych przy obciążeniu złożonym, Wydawca: Льввский полiтехничний нститут, Львiв, Матерiали конференцiï, Перспективи проблеми розвитку автобусв, автовантажникiв, Славське 91, 16‑21, 1991.

    Michalski J., Odkształcenie cieplne tulei cylindrowej w procesie gładzenia, Wydawca: JIьвiвcький нолiтехничний iнститут, Проблеми та перспективи розвитку конструкцiй i органiзацiï виробництва автобусiв (тролейбусiв), автовантажникiв, автокранiв та агрегатiв, 123‑129, 1992.

    Michalski J., Pawlus P., Delimination of the fundamental parts of the cylinder surface roughness profile, Wydawca: AMSE Press, Proceedings International Conference, Application of Signals, Date, System Methodologies to Engineering Problems, Alexandria, 4, 3‑13, 1992.

    Michalski J., Modelowanie wpływu wielkości konstrukcyjnych systemu transportu z automatycznie kierowanym wózkiem transportowym na jego właściwości użytkowe, Wydawca: Львiвский полiтехничний iнститут, Львiв, Методи дослідження та розрахунку систем автомобiлiв і машин, 85‑92, 1993.

    Michalski J., Pawlus P., Changes of the state of the cylinders surface layer in dependence on their operating conditions, Wydawca: Hungarian Scientific Society of Mechanical Engineers, Hungarian Chemical Society, Hungarian Academy of Sciences. Budapest, Proceedings of the International Congress on Tribology, EUROTRIB '93, 4, 317‑322, 1993.

    Michalski J., Charakterystyka zużywania cylindrów w procesie gładzenia i eksploatacji, Wydawca: Захiдний науковий центр Транспортноï академiï Украïни, III Мiжнародна конференцiя, Завдання та хiд розвитку автобусобудовання Украïни в сучасних умовах, 60‑61, 1994.

    Michalski J., Badania wpływu chropowatości i falistości powierzchni cylindrów na wartość pomiaru średnicy otworu końcówką czujnika kulistą, Wydawca: Киïвський автомовiльно-дорожнiй институт, Киïв, Тези доповiдей мiжнародноï науково-технiчноï конференцiï, Проблеми транспорту та шляхи ïх вирiшения, присвяченоï 50-рiччю Киïвського автомовiльно-дорожнього институту, 71‑76, 1994.

    Michalski J., Pawlus P., Effects of metallurgical structure and cylinder surface topography on the wear of piston ring-cylinder assemblies under artifically increased dustiness conditions, Wydawca: Uppsala University Sweden, Proceedings of the 6th Nordic Symposium on Tribology; 2, 523‑322, 1994.

    Michalski J., Badania wpływu struktury geometrycznej powierzchni na niepewność pomiaru średnicy otworu walcowego, Publisher: НВП Мета, Rocznik Naukowy Akademii Transportu Ukrainy – Zachodnie Centrum, Проектувания, виробництво та експлуатацiя абтотранспортних засибiв i поїздiв, Львив, No. 1, 153‑162, 1995.

    Michalski J., Wpływ chropowatości powierzchni gładzi cylindrowej na właściwości funkcjonalne silnika spalinowego, Wydawctwo КМУЦА: Украïнський транспортний унiверситет, Киïв, Тези доповiдей міжнародної науково-технічної конференції, Вдосконалення конструктивних та експлуатаційних параметрiв автомобiлiв і машин, 97‑100, 1995.

    Michalski J., The effect of roughness and waviness of honed cylinder surface on measuring uncertainty of length, Wydawca: Technical University of Wienna, Proceedings of the 7th International DAAAM Symposium, Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, 273‑274, 1996.

    Michalski, Badania tarcia, zużycia i zatarcia materiałów łożysk ślizgowych w styku ze stalą w czasie ruchu postępowo-zwrotnego, Wydawnictwo РВК Укрінтавтосервіс: Украïнський транспортний унiверситет, Киïв, Матерiали міжнародної науково-техничної конференцї, Проблеми автомобiльного транспорту на сучасному етапi, 151‑156, 1996.

    Michalski J., Pawlus P., The analysis of assembly, com-followern wear in relation to material properties and heat treatment, Wydawca: Mechanical Engineering Publications for the Institution of Mechanical Engineers in Bury St Edmunds, Word Tribology Congress, London, 552, 1997.

    Michalski J., Badania anizotropii powierzchni cylindra po gładzeniu, Wydawca: Technická Univerzita v Košicach, Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisicrocia, Progresivne technológie a materiály, 81‑83, 1997.

    Michalski J., Głowice do gładzenia cylindrów nieprzelotowych, Wydawctwo РИО Укрiнтеравтосервiс: Украïнський транспортний унiверситет, Киïв, Матерiали мiжнародноï науково-техничноï конференцï, Проблеми транспорту та шляхи ïх виришення, 121‑126, 1997.

    Michalski J., The mathematical model of surface texture of honed cylinder surface in dependence of the probe ball radius on uncertainty of length, Wydawca: Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Sciences, International Conference on Measurement, 117‑120, 1997.

    Pawlus P., Michalski J., Change of cylinder surface topography during wear, Wydawca: TU Wien, 6th ISMQC IMEKO TC14, Symposium Metrology for Quality Control in Production, 495‑501, 1998.

    Rudy S., Michalski J., Obliczenia wytrzymałościowe zespołu cylindra silnika spalinowego, Wydawctwo РПВ Укрiнтеравтосервiс: Украïнський транспортний унiверситет, Киïв, Збiрник наукових праць, Удосконалення конструктивних та експлуатаційних показників абтомобiлiв і дорожнiх машин, 121‑127, 1998.

    Michalski J., Pawlus P., Modelling of change of cylinder surface roughness during honing process, Wydawca: TU Kosice, The 2nd International Conference, Development of Metal Cutting in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, RTO-DMC'98, 99‑102, 1998.

    Pawlus P., Michalski J., Methods of plasticity index calculation, Wydawca: Vienna University of Technology, Proceedings of the 10th International Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, DAAAM Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation, Past - Present - Future, 423‑424, 1999.

    Michalski J., Pawlus P., A method of obtaining desired surface topographies of cylinder honing and their effects on the functional properties of an engine, Wydawca: Vienna University of Technology, Proceedings of the 10th International Danube Adria Association for Automation & Manufacturing, DAAAM Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation, Past - Present - Future, 333‑334, 1999.

    Michalski J., Ocena chropowatości powierzchni tulei cylindrowej z powłoką chromu porowatego, Wydawctwo: ВПВТД ВАТ ПТ1 Киïворгбуд: Український транпортний университет, Киïв, Збiрник наукових праць, Системні методи керування, технологiя та органiзацiа виробництва, ремонту і експлуатації автомобiлiв, Випуск, No. 7, 30‑35, 1999.

    Michalski J., Estymacja chropowatości powierzchni cylindrów po gładzeniu na podstawie oceny profilu pierwotnego, Wydawca: Український транпортний университет, Киïв, Збiрник наукових праць, Збiрник наукових праць, Системні методи керування, технологiя та органiзацiа виробництва, ремонту і експлуатації автомобiлiв, Випуск, No. 9, 154‑162, 2000.

    Pawlus P., Michalski J., Modelling of cylinder ‘zero-wear’ and plateau honing, Wydawca: University of Huddersfield, Proceedings 8th International Conference, Metrology the Properties of Engineering Surfaces, 62‑66.

    Michalski J., Struktura geometryczna powierzchni zębów kół zębatych walcowych po szlifowaniu i gładzeniu, Wydawca: ВПВТД ВАТ ПТI Киïворгбуд, Український транпортний университет, Киïв, Збiрник наукових праць, Системні методи керування, технологiя та органiзацiа виробництва, ремонту і експлуатації автомобiлiв, Випуск, No. 11, 71‑77, 2001.

    Michalski J., Struktura geometryczna powierzchni boków zębów kół zębatych walcowych po szlifowaniu kształtowym, Wydawca: ВПВТД ВАТ ПТI Киïворгбуд, Нацiональной транспортний университет, Киïв, Збiрник наукових праць, Системні методи керування, технологiя та органiзацiа виробництва, ремонту і експлуатації автомобiлiв, Випуск, No. 13, 112‑121, 2002.

    Michalski J., Topografia powierzchni obszaru głowy i stopy boku zębów kół zębatych walcowych po frezowaniu obwiedniowym i dłutowaniu metodą Fellowsa, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, 16, 79‑85, 2003.

    Michalski J., Wpływ kąta śladów obróbki struktury skrzyżowanej topografii powierzchni na wskaźnik plastyczności, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, Нацiональной транспортний университет, Киïв, No. 9, 21‑29, 2004.

    Michalski J., Uwarunkowania eksploatacyjne pomiaru nierówności profilu, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, Нацiональной транспортний университет, Киïв, No. 10, 33‑45, 2005.

    Michalski J., Tendencje rozwoju technologii gładzenia cylindrów silników o zapłonie samoczynnym, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 12, 30‑39, 2006.

    Michalski J., Ocena chropowatości powierzchni uwarstwionej tarczy turbiny po natrysku plazmowym i szlifowaniu, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 14, 124‑131, 2007.

    Michalski J., Model połączenia skurczowo-rozprężnego tulei z cylindrem silnika spalinowego, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 16, 141‑149, 2008.

    Pawlus P., Gaboń W., Michalski J., The errors of measurements of two-process surfaces, Wydawca: Shaker Verlag Aachen, XII International Colloquium on Surfaces, Chemnitz, 286‑295, 2008.

    Michalski J., Topografia powierzchni uzębienia w skrzyni biegów pojazdów dużej mocy obrobionego wykończeniowo dłutowaniem i szlifowaniem, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 18, 164‑171, 2009.

    Michalski J., Ocena wpływu topografii powierzchni gładzonego cylindra na właściwości użytkowe silnika samochodu Polonez 1500, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 20, 51‑60, 2010.

    Michalski J., Warunki techniczne wykonania oraz odbioru tulei i cylindrów silników spalinowych, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 20, 99‑108, 2010.

    Michalski J., Analiza topografii powierzchni głowy i stopy zęba kół zębatych frezowanych obwiedniowo, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 23, 177‑186, 2011.

    Michalski J., Hartowanie indukcyjne powierzchni kół zębatych stosowanych w produkcji masowej, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 23, 193‑200, 2011.

    Michalski J.: Zmiana właściwości materiału tłoka z siluminu eutektycznego AlSi12 po długotrwałej pracy silnika, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 25, 26–35, 2012.

    Michalski J.: Charakterystyka zużycia hartowanych indukcyjnie krzywek wałka rozrządu z żeliwa sferoidalnego, Wydawca: Нацiональной транспортний университет, Киïв, Науково-технічний збірник, Вiсник, No. 25, 44–53, 2012.

 

 

 

 

 

  1. Publikacje na konferencjach krajowych – międzynarodowych:

 

 

 

    Kościelny E., Michalski J., Pawlus P., Badania przyspieszone zużycia warstwy wierzchniej złożenia tłok-cylinder silnika spalinowego w warunkach sztucznie zwiększonego zapylenia, Wydawca: IBEN Gorzów Wielkopolski, I Międzynarodowa Konferencja, Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej, Lubniewice, 524‑534, 1990.

    Michalski J., Pawlus P., Metody pomiaru zużycia elementów specjalistycznych tłokowych silników spalinowych, Wydawnictwo IBEN Gorzów Wielkopolski, I Międzynarodowa Konferencja, Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej, Lubniewice, 508‑514, 1990.

    Michalski J., Możliwości kształtowania warstwy wierzchniej gładzi cylindrowej kadłuba silnika spalinowego w gładzeniu osełkami z warstwą diamentową, Wydawnictwo IBEN Gorzów Wielkopolski, I Międzynarodowa Konferencja, Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej, Lubniewice, 235‑251, 1990.

    Michalski J., Charakterystyka warstwy wierzchniej cylindrów po gładzeniu z dodatkowymi osełkami z kompozytów polimerowych, IBEN Gorzów Wielkopolski, I Międzynarodowa Konferencja, Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej, Gorzów Wielkopolski-Lubniewice, 220‑234, 1990.

    Michalski J., Badania procesu gładzenia powłoki tlenkowej z hydralgilitu, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, IV Międzynarodowa Konferencja, Obróbka materiałów niemetalowych, Rzeszów, 117‑127, 1990.

    Michalski J., Optymalizacja numeryczna wymiarów osełek głowicy gładzarskiej, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, I Sympozjum, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn, Rzeszów, 49‑56, 1990.

    Michalski J., Wpływ struktury metalograficznej i obróbki cieplnej materiałów łożyskowych na ich właściwości trybologiczne, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, II Sympozjum, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn, Rzeszów, 81‑87, 1991.

    Michalski J., Analiza numeryczna temperatury i odkształceń cieplnych cylindrów w procesie technologicznym obróbki metodą gładzenia. Redakcja Wydawnic Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, III Sympozjum, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn, Rzeszów, 93‑98, 1992.

    Michalski J., Cechy produktu i parametry gładzenia osełką w regeneracji cylindrów ze stali, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, IV Sympozjum, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn, Rzeszów, 121‑126, 1993.

    Michalski J., Pawlus P., Otrzymywanie powierzchni cylindrów o żądanej mikrogeometrii, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, V Sympozjum, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Rzeszów, 153‑158, 1994.

    Michalski J., Parametry chropowatości powierzchni gładzi cylindrowej najsilniej skorelowane z zużyciem cylindra silnika spalinowego eksploatowanego w różnych warunkach, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, VI Sympozjum, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Rzeszów, 161‑168, 1995.

    Michalski J., Modelowanie zmian struktury geometrycznej powierzchni otworu walcowego obrabianego metoda gładzenia, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, V Międzynarodowa Konferencja, Badania symulacyjne w technice samochodowej, Kazimierz Dolny, 162‑167, 1995.

    Michalski J., Kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni gładzi cylindrowej, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, VII Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Rzeszów, 161‑168, 1996.

    Pawlus P., Michalski J., Strategy of cylinder block precision measurements, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej, Zeszyty Naukowe nr 33, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Konferencje, II Krajowa Konferencja Naukowa z udziałem międzynarodowym, Współrzędnościowa technika pomiarowa, Szczyrk, 26, 163‑168, 1996.

    Michalski J., Wpływ konfiguracji głowicy przełączającej na wynik pomiaru średnicy otworu walcowego cylindra wytaczanego i gładzonego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej, Zeszyty Naukowe nr 33, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Konferencje, II Krajowa Konferencja Naukowa z Udziałem Międzynarodowym, Współrzędnościowa technika pomiarowa, Szczyrk, 26, 119‑126, 1996.

    Michalski J., Wpływ chropowatości powierzchni gładzi cylindrowej na właściwości użytkowe silnika spalinowego, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna, Pojazdy samochodowe problemy rozwoju i eksploatacji AUTOPROGRES ’95, Sekcja III Eksploatacja Samochodów, Jachranka, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 160‑172, 1995.

    Michalski J., Wpływ długości kroku próbkowania na odtworzenie profilu nierówności powierzchni cylindrów po gładzeniu, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, VIII Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Rzeszów, 169‑174, 1997.

    Michalski J., Badania krzywej nośności chropowatości powierzchni cylindrów po gładzeniu, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, IX Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 261‑268, 1998.

    Michalski J., Wpływ charakterystyki filtru cyfrowego na odtworzenie chropowatości powierzchni cylindrów po gładzeniu płaskowierzchołkowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Proceesings of the International Scientific Conference, Mechanics ’98, Rzeszów, 2, 159‑170, 1998.

    Michalski J., Badania poprawności odwzorowania nierówności powierzchni cylindrów po gładzeniu płaskowierzchołkowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Proceesings of the International Scientific Conference, Mechanics ’98, Rzeszów, 2, 149‑158, 1998.

    Michalski J., Modelowanie nominalnej krzywizny zarysu ewolwentowego w analizie struktury geometrycznej kół zębatych, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, XI Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i Marketing w Motoryzacji, Rzeszów; 233‑242, 2000.

    Michalski J., Dziedziczenie cech chropowatości powierzchni zębów koła zębatego szlifowanego kształtowo po ich kulkowaniu strumieniowym, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, XII Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i Marketing w Motoryzacji, Rzeszów; 189‑198, 2001.

    Michalski J., Wysokowydajne szlifowanie zębów kół zębatych walcowych metodą Reishauera ściernicą z korundu spiekanego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XIII Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i Marketing w Motoryzacji, Rzeszów; 211‑220, 2002.

    Michalski J., Wybrane błędy oceny parametrów stereometrii powierzchni szlifowanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XIV Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 191‑204, 2003.

    Michalski J., Błędy oceny parametrów stereometrii powierzchni szlifowanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, X Krajowa, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Metrologia w technikach wytwarzania, Kraków, 411‑418, 2003.

  1. Michalski J., Wpływ oznakowania drogi i jej widoczności oraz oświetlenia pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, II Konferencja Międzynarodowa, Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Rzeszów, 235‑244, 2004.

    Michalski J., Wpływ kąta śladów obróbki struktury skrzyżowanej na parametry stereometrii powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XV Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 221‑232, 2004.

    Michalski J., Anizotropia topografii powierzchni skrzyżowanej gładzi cylindrowej silnika spalinowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XV Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 205‑220, 2004.

    Michalski J., Wieloparametrowy opis profilu powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XVI Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 253‑270, 2005.

    Michalski J., Porównanie parametrów profilu i stereometrii chropowatości powierzchni tulei cylindrowej gładzonej silnika diesla, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XVII Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 183‑194, 2006.

    Michalski J., Analiza ograniczenia przenoszenia fal profilu chropowatości powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XVII Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 167‑182, 2006.

    Michalski J., Modelowanie chropowatości powierzchni powłoki Cr2C3-Ni uzyskanej natryskiem plazmowym i obrobionej szlifowaniem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, XIII Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych, Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 225‑244, 2007.

    Michalski J., Bezpieczeństwo eksploatacji samochodów poddanych naprawom powypadkowym, Wydawca: Rzeszów RS DRUK, III Konferencja Międzynarodowa, PET-KON'07, Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Rzeszów-Krasiczyn, 317‑324, 2007.

    Michalski J., Eksploatacyjna chropowatość powierzchni tulei cylindrowej w warunkach zużycia ściernego systemu tłokowo-cylindrowego silnika spalinowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, IX Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 205‑218, 2008.

    Michalski J., Model płaski połączenia skurczowo-rozprężnego tulei z kadłubem silnika spalinowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, IX Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 133‑144, 2008.

    Michalski J., Wpływ rodzaju filtru i jego długości odniesienia na charakterystykę struktury geometrycznej powierzchni cylindrów, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOPROGRES ’98, Pojazdy samochodowe, Problemy rozwoju jakości eksploatacji, Tom 2, Jachranka k/Warszawy, 159‑168, 1998.

    Lejda K., Michalski J., Badania zużycia pary kinematycznej krzywka wałka rozrządu-popychacz zaworowy silnika wysokoprężnego DX-03/2000.1, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Zespół Techniki Morskiej, Sekcja Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, I International Scientifically-Technical Conference Explo-Diesel & Gas Turbine '98, Utrzymanie silników o zapłonie samoczynnym w ruchu, Szczecin-Kopenhaga, 125‑132, 1998.

    Michalski J., Analiza struktury geometrycznej powierzchni boków zębów kół zębatych gładzonych według metody FÄSSLERA, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, X Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 87‑96, 2009.

    Michalski J., Ocena topografii powierzchni gładzonych według metody Red Ringa boków kół zębatych stosowana w układach napędowych środków transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, X Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 87‑96, 2009.

    Michalski J., Analiza topografii powierzchni uzębienia w skrzyni biegów pojazdów dużej mocy po obróbce ostatecznej w masie ściernej, gładzeniu i kulkowaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, X Konferencja Międzynarodowa, Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Rzeszów, 71‑86, 2009.

    Michalski J., Kształtowanie dokładności i topografii powierzchni boków zębów kół zębatych walcowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Proceedings of the 13th National & 4th International Conference Metrology in Production Engineering, Poznań-Żerków, 293‑298, 2009.

    Woś P., Michalski J., The effect of cylinder liner surface topography on operational properties of combustion engine, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 12th International Conference on Metrology & Properties of Engineering Surfaces, Department of Manufacturing Processes and Production Organisation, Rzeszów University of Technology, 347‑351, 2009.

    Michalski J., Woś P., Model of compression-expansion joint of liner with blind cylinder case in combustion engine, Wydawca: Polish Scientific Society of Combustion Engines, PTNSS Congress 2011, Radom, The Development of Combustion Engines, 1‑8, PTNSS-2011-SC-121.

    Pawlus P., Michalski J., Reizer R.: Progress in cylinder honing. Part 1: Honing of blind holes. Innovative manufacturing technology. Edited by Piotr Rusek, ISO Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków Vol. 2, 103–126, 2012.

    Pawlus P., Michalski J., Reizer R.: Progress in cylinder honing. Part 2: Honing of cylinder liners from highly loaded internal combustion engines. Edited by Piotr Rusek, ISO Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków Vol. 2, 127–153, 2012.

 

 

 

 

 

  1. Publikacje na konferencjach krajowych:

 

 

 

    Kościelny E., Michalski J., O istotności wpływu drgań na efektywność procesu gładzenia cylindrów, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, IV Uczelniana Sesja Naukowo-Techniczna Wydziału Mechanicznego, Rzeszów, 181‑189, 1981.

    Michalski J., Chromowanie i twarde anodowanie stopów aluminium, Wydawnictwo SIMP, Konferencja, Nowe technologie dla przemysłu drobnego, Częstochowa, 82‑87, 1985.

    Michalski J., Badania odporności na zużycie złożenia tłok-cylinder, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Trwałość a niezawodność, Politechnika Krakowska, 105‑113, 1985.

    Kościelny E., Michalski J., Technologiczne aspekty trwałości wałków rozrządu silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Trwałość a niezawodność, Politechnika Krakowska, 66‑75, 1985.

    Kościelny E., Michalski J., Wpływ właściwości gładzi cylindra na jakość użytkową sprężarek powietrznych AK50P-12, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Trwałość a niezawodność, Politechnika Krakowska, 76‑88, 1985.

    Kościelny E., Michalski J., Polioptymalizacja parametrów gładzenia cylindrów, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych własnościach, Rzeszów, 161‑176, 1985.

    246*.  Michalski J., Gładzenie siluminu AK9 i powłoki twardo anodowanej, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych własnościach, Rzeszów, 153‑160, 1985.

    Michalski J., Sposób symulacji procesu gładzenia umożliwiający optymalizację numeryczną wymiarów osełek w głowicy, Wydawnictwo Politechnik Warszawskiej, Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, Politechnika Warszawska, 325‑333, 1987.

    Kościelny E., Michalski J., Dobór materiałów na łożyska ślizgowe pracujące w warunkach zapylenia i dużych obciążeń, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Zebranie Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Politechnika Lubelska 39‑50, 1988.

    Michalski J., Sposoby zwiększania wydajności polerowania ściernego łopatek maszyn wirnikowych, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Technologia przepływowych maszyn wirnikowych, Rzeszów, 297‑305, 1988.

    Kościelny E., Michalski J., Pawlus P., Opis struktur geometrycznej cylindrów po gładzenia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencja Postępy w technologii maszyn, Częstochowa, 1989.

    Michalski J., Badania jakości żeliwnych tulei cylindrowych silników z zapłonem samoczynnym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencja, Postępy w technologii maszyn, Częstochowa, 155‑159, 1989.

    Michalski J., Kompozyty polimerowe w procesie gładzenia cylindrów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Postępy w technologii maszyn, Politechnika Częstochowska, 160‑163, 1989.

    Michalski J., Modelowanie cyfrowe procesu gładzenia cylindrów, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, Politechnika Warszawska, 1989.

    Kościelny E., Michalski J., Pawlus P., Metody opisu wykresu nośności profilu chropowatości cylindrów po gładzeniu, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Sympozjum makro i mikro geometria powierzchni, Gdańsk, 117‑121, 1990.

    Michalski J., Wpływ dodatku żywicy terpenowej do oleju Selektol Specjal SD 15W/40 na właściwości funkcjonalne silnika, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, IV Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych WAT, Warszawa, 80‑81, 1991.

    Michalski J., Wpływ chropowatości powierzchni gładzi cylindrowych na charakterystykę silnika spalinowego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, IV Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych WAT, Warszawa, 242‑243, 1991.

    Michalski J., Wpływ warstwy wierzchniej gładzi cylindrowej na zużycie układu TPC silnika spalinowego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, IV Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych WAT, Warszawa, 244‑245, 1991.

    Michalski J., Wpływ eutektyki fosforowej żeliwnych cylindrów na zużycie układu TPC silnika spalinowego, Wydawca: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, IV Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych WAT, Warszawa, 240‑241, 1991.

    Michalski J., Kształtowanie hetrogennej struktury jedną z dróg do zmniejszenia zużycia układu TPC silnika spalinowego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, IV Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych WAT, Warszawa, 249‑251, 1991.

    Michalski J., Pawlus P., Zwiększenie trwałości układu TPC silnika spalinowego w wyniku modyfikacji procesu gładzenia cylindrów, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, IV Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych WAT, Warszawa, 246‑248, 1991.

    Michalski J., Ocena mikrogeometrii, ocena wyglądu strefy mikroskopowej warstwy wierzchniej gładzi cylindrowych oraz wpływ tych cech cylindrów na zużycie układu tłok-pierścień-cylinder i charakterystykę silnika spalinowego, Wydawnictwo WSI Koszalin, Metrologiczne problemy w technikach wytwarzania, Koszalin, 161‑175, 1991.

    Michalski J., Pawlus P., Parametry związane z kształtem profilu chropowatości gładzonych cylindrów, Wydawnictwo WSI Koszalin, Metrologiczne problemy w technikach wytwarzania, Koszalin, 176‑195, 1991.

    Pawlus P., Michalski J., Badania zużycia cylindrów w różnych warunkach pracy, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, PAN KBM Zespół Inżynierii Powierzchni, Seminarium Naukowe, Wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni, Rzeszów-Bystre, 18, 1992.

    Jabłoński J., Michalski J., Pawlus P., Wpływ chropowatości powierzchni cylindrów na właściwości funkcjonalne silnika samochodowego, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Seminarium Naukowe, Wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni, PAN KBM Zespół Inżynierii Powierzchni, Rzeszów-Bystre, 21, 1992.

    Michalski J., Opis chropowatości powierzchni cylindrów po procesie gładzenia, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, V Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Rzeszów, 233‑240, 1992.

    Michalski J., Pawlus P., Wpływ falistości na strukturę powierzchni cylindrów po gładzeniu, Wydawnictwo WSI Zielona Góra, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Tendencje rozwojowe w technologii maszyn, Zielona Góra, 75‑81, 1992.

    Michalski J., Pawlus P., Zróżnicowanie struktury geometrycznej cylindrów w zależności od rodzaju narzędzi ściernych, Wydawnictwo WSI Zielona Góra, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Tendencje rozwojowe w technologii maszyn, Zielona Góra, 209‑215, 1992.

    Michalski J., Struktura geometryczna żeliwnych tulei cylindrowych po azotowaniu, nasiarczaniu i węgloazotonasiarczaniu, Wydawnictwo WSI Zielona Góra, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Tendencje rozwojowe w technologii maszyn, Zielona Góra, 193‑199, 1992.

    Michalski J., Struktura geometryczna cylindrów po gładzeniu przeciwciernym, Wydawnictwo WSI Zielona Góra, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Tendencje rozwojowe w technologii maszyn, Zielona Góra, 201‑207, 1992.

    Michalski J., Technologia gładzenia cylindrów szczotkami ściernymi flex-hone, Wydawnictwo WSI Zielona Góra, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Tendencje rozwojowe w technologii maszyn, Zielona Góra, 89‑95, 1992.

    Michalski J., Pawlus P., Opis rozkładu rzędnych profilu chropowatości powierzchni obrabianych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Metrologia w budowie i eksploatacji maszyn, Poznań-Zaniemyśl, 9‑10, 1992.

    Michalski J., Wpływ dodatku polimerów do oleju na właściwości funkcjonalne silnika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Zmniejszenie strat energetycznych w pojazdach samochodowych, Politechnika Krakowska, 181‑192, 1992.

    Michalski J., Wpływ modyfikacji procesu gładzenia cylindrów na parametry energetyczne i ekonomiczne silnika spalinowego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Zmniejszenie strat energetycznych w pojazdach samochodowych, Politechnika Krakowska, 193‑204, 1992.

    Jabłoński J., Michalski J., Pawlus P., Wpływ własności warstwy wierzchniej cylindrów na właściwości użytkowe ich par ciernych w różnych warunkach pracy, Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, Seminarium Naukowe, Współzależność warstwy wierzchniej z właściwościami użytkowymi części maszyn, Polska Akademia Nauk Komitet Budowy Maszyn Zespół Inżynierii Powierzchni, Rzeszów-Krasiczyn, 36‑37, 1995.

    Jabłoński J., Michalski J., Pawlus P., Szacowanie zużycia liniowego cylindra metodą fax-filmu, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, VI Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych, Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Warszawa-Rynia, WAT wewn. 2429/96, 139‑141, 1996.

    Pawlus P., Jabłoński J., Michalski J., Zmiany stanu warstwy wierzchniej cylindrów w procesie gładzenia i eksploatacji, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, VI Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych, Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Warszawa-Rynia, WAT wewn. 2429/96, 275‑280, 1996.

    Michalski J., Konstytuowanie struktury geometrycznej powierzchni gładzi cylindrowej wysokociśnieniowych sprężarek powietrza podczas eksploatacji po różnych odmianach gładzenia, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, VI Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych, Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Warszawa-Rynia, WAT wewn. 2429/96, 240‑245, 1996.

    Michalski J., Wpływ ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni gładzi cylindrowej silników spalinowych na opory ruchu, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, VI Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych, Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Warszawa-Rynia, WAT wewn. 2429/96, 234‑239, 1996.

    Michalski J., Kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni i zużywanie warstwy wierzchniej gładzi cylindrowej wysokociśnieniowych sprężarek powietrza w eksploatacji, Wydawnictwo Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz, VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia obróbki przez nagniatanie, Bydgoszcz, 111‑121, 1996.

    Michalski J., Ocena chropowatości powierzchni kulistej, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, VIII Konferencja Naukowo Techniczna, Metrologia w technikach wytwarzania maszyn, Szczecin, 271‑278, 1999.

    Michalski J., Ocena parametrów profilu chropowatości powierzchni elementów maszyn obrobionych wykańczająco z powłoką plazmową mającą porowatość struktury materiałowej, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Kształtowanie materiałów niemetalowych, Zakopane, 317‑328, 2001.

    Michalski J., Pawlus P., Modelowanie powstawania struktury geometrycznej powierzchni cylindrów w procesie gładzenia płasko-wierzchołkowego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łopuszna, 291‑298, 2001.

    Michalski J., Ocena poprawności pomiaru profilu chropowatości powierzchni uzębienia koła zębatego walcowego szlifowanego oraz gładzonego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łopuszna, 225‑232, 2001.

    Pawlus P., Michalski J., Modelowanie komputerowe topografii powierzchni cylindrów po gładzeniu, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej nr 82, seria, Konferencje nr 39, XXV Jubileuszowa Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Wrocław-Duszniki Zdrój, 261‑266, 2002.

    Michalski J., Wpływ sposobu oddzielenia profilu i powierzchni pierwotnej na ocenę chropowatości powierzchni boków zamka łopatek wirnika sprężarki silnika turbinowego po szlifowaniu głębokim kształtowym, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej nr 82, seria, Konferencje nr 39, XXV Jubileuszowa Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Wrocław-Duszniki Zdrój, 237‑242, 2002.

    Michalski J., Struktura geometryczna powierzchni boków zębów koła zębatego walcowego gładzonego metodą Red Ring, Wydawnictwo Katedry Technologii Maszyn Politechniki Łódzkiej, XXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Obróbka ścierna, Tendencje rozwoju, Łódź, 425‑430, 2003.

    Michalski J., Stereometria i mikrogeometria powierzchni głów sztucznych stawów biodrowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zbiór prac VII seminarium naukowego, Mechanika w medycynie, 309‑316, 2004.

    Michalski J., Diagnostyka topografii powierzchni głów sztucznych stawów biodrowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zbiór prac VII seminarium naukowego, Mechanika w medycynie, 301‑307, 2004.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję